MUDr. Viera Fedelešová

  • internista
  • Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12-14, 833 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Babjaková

internista
SPAM - subkatedra klinickej farmakol. Limbová 12, 831 01 Bratislava

0.09 km

MUDr. Michal Piják

internista
Limbova 5, 83305 Bratislava

0.09 km

Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová , CSc.

internista
Limbová 5, 83305 Bratislava

0.09 km

MUDr. Katarína Zavacká

internista
FNsP - III. interná kl. Limbová 5, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny