MUDr. Viera Brnová

  • praktický lekár pre dospelé
  • Cejkov, 07605 Cejkov
  • 566795024

Najbližší lekár

6.88 km

MUDr. Norbert Michalák

praktický lekár pre dospelé
Hlavná 62, 07684 Leles

15.85 km

MUDr. Ľubuša Králová

praktický lekár pre dospelé
Lipová 23, 04411 Ždaňa

17.61 km

MUDr. Alica Lopatníková

praktický lekár pre dospelé
AL VITALIS s.r.o. M.R.Štefánika 3481/54, 075 01 Trebišov

18.09 km

MUDr. Ľubuša Králová

praktický lekár pre dospelé
Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 18:00
Streda: 07:30 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:30 - 15:00