MUDr. Viera Biláková

  • praktický lekár pre deti a dorast
  • Široké 353, 08237 Široké
  • 051/7911284
  • vierka@bilak.sk

Najbližší lekár

6.35 km

MUDr. Alena Kopaničáková

praktický lekár pre deti a dorast
Mariánske námestie 22, 05304 Spišské Podhradie

9.47 km

MUDr. Mária Kitková

praktický lekár pre deti a dorast
Hlavná 4, 05342 Krompachy

9.74 km

MUDr. Tatiana Haláková

praktický lekár pre deti a dorast
Levočská 18, 08001 Prešov

10.02 km

MUDr. Miluša Džupinová

praktický lekár pre deti a dorast
Kováčska 15, 08001 Prešov

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 14:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 14:00
Štvrtok: 07:00 - 10:30
Piatok: 07:00 - 14:00