MUDr. Veronika Murgašová

  • internista
  • Interná - NZZ Mierové nám. 12, 901 01 Malacky

Najbližší lekár

0.1 km

MUDr. Miloslav Frič

internista
Nemocnica Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.1 km

MUDr. Eugen Kováč

internista
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.1 km

MUDr. Ivana Krchňáková

internista
NsP Duk. hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.1 km

MUDr. Marián Pančík

internista
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

Ordinačné hodiny