MUDr. Veronika Murgašová

  • internista
  • Interná - NZZ Mierové nám. 12, 901 01 Malacky

Najbližší lekár

0.1 km

MUDr. Jana Juranová

internista
H - Nemocničná a.s. Nemocnica, 901 01 Malacky

0.1 km

MUDr. Eugen Kováč

internista
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.1 km

MUDr. Ivana Krchňáková

internista
NsP Duk. hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.1 km

MUDr. Július Špaňár

internista
NsP Duklianských hrdinov 34, 901 22 Malacky

Ordinačné hodiny