MUDr. Tošerová , MUDr. Návratová

  • diabetológ
  • Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
  • 0257290111-informátor/vrátnica

Najbližší lekár

0.25 km

MUDr. Ľubomíra Fábryová , PhD.

diabetológ
Cukrová 3, 81108 Bratislava

0.64 km

MUDr. Piotr Waszczuk

diabetológ
Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

0.77 km

MUDr. Viktória Šimčíková

diabetológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 82556 Bratislava

0.77 km

MUDr. Ľubica Tichá

diabetológ
1.detská klinika LF UK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Štvrtok: 08:30 - 12:00
Piatok: 08:00 - 11:00