MUDr. Tomáš Šulík

Najbližší lekár

2.92 km

MUDr. Alena Látalová

Anesteziológ
NsP Hviezdoslavova 3, 914 51 Trenčianské Teplice

4.5 km

MUDr. Pavel Beňo

Anesteziológ
Neurologická a FBLR ambulancia, NZZ Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín

4.75 km

MUDr. Dušan Gaša

Anesteziológ
NsP Legionárska 28, 911 71 Trenčín

4.75 km

MUDr. Miriam Pavlíková

Anesteziológ
NsP Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Ordinačné hodiny
Pondelok: 16:30 - 18:00
Utorok: 16:30 - 18:00
Streda: 16:30 - 18:00
Štvrtok: 16:30 - 18:00
Piatok: 16:30 - 18:00