MUDr. Tomáš Šulík

Najbližší lekár

2.92 km

MUDr. Alena Látalová

Anesteziológ
NsP Hviezdoslavova 3, 914 51 Trenčianské Teplice

4.5 km

MUDr. Pavel Beňo

Anesteziológ
Neurologická a FBLR ambulancia, NZZ Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín

4.75 km

MUDr. Michal Kleman

Anesteziológ
NsP - OAIM Legionárska 28, 911 71 Trenčín

4.75 km

MUDr. Juraj Kóňa

Anesteziológ
OAIM NsP Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Ordinačné hodiny
Pondelok: 16:30 - 18:00
Utorok: 16:30 - 18:00
Streda: 16:30 - 18:00
Štvrtok: 16:30 - 18:00
Piatok: 16:30 - 18:00