MUDr. Tomáš Pavlík

  • ortopédia
  • NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

1.99 km

MUDr. Robert Řežucha

ortopédia
NZZ - ortopédia Fedinova 9, 851 01 Bratislava

5.03 km

MUDr. Juraj Horváth

ortopédia
I. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

5.03 km

Prof. MUDr. František Makai

ortopédia
I. Ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

5.03 km

MUDr. Peter Vilček

ortopédia
I. ortopedická klinika FN Ružinovská 6, 826 05 Bratislava

Ordinačné hodiny