MUDr. Tomáš Fila

  • chirurg
  • II. chirurgická klinika LFUK Antolská 11, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Daniel Pinďák PhD.

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Augustín Prochotský CSc.

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Durdík

chirurg
NsP sv. Cyrila a Metoda - II. chir. kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Július Kotzig

chirurg
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny