MUDr. Tomáš Fila

  • chirurg
  • II. chirurgická klinika LFUK Antolská 11, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Roman Okoličány CSc.

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Juraj Pechan CSc.

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Viliam Slezák CSc.

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Ernest Sivík

chirurg
NsP sv. CaM - odd. úrazovej chirurgie Antolská 11, 851 01 Bratislava

Ordinačné hodiny