MUDr. Tibor Molčan

  • chirurg
  • Antolská 11, 85107 Bratislava
  • 02/68672520,68672519
  • molcan@npba.sk

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Augustín Prochotský CSc.

chirurg
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Ivan Daniel

chirurg
II: chir. kl. NsP Sv. CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Július Kotzig

chirurg
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Róbert Takács

chirurg
Odd. cievnej chir. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:30 - 15:00
Utorok: 08:30 - 15:00
Streda: 08:30 - 15:00
Štvrtok: 08:30 - 15:00
Piatok: 08:30 - 15:00