MUDr. Terézia Kiňová

  • Anesteziológ
  • NsP F. D. Roosevelta - OAIM Nám. L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrej Faglic

Anesteziológ
UCB Servis, s.r.o. nám. L. Svobodu, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Mária Orviská

Anesteziológ
NsP FDR - OAIM nám. L. Svobodu 1, 975 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Lýdia Priečinská

Anesteziológ
NsP FDR - OAIM amb. chronic. bolesti Nám L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Milena Vigašová

Anesteziológ
Nova Med s.r.o. Bernoláková 12, 974 00 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny