MUDr. Teodor Sümegi

  • neurológ
  • NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Magdaléna Dornetzhuberová

neurológ
FNsP - neurológia Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Richard Kukumberg

neurológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Dáša Podhoranská

neurológ
FNsP Dérera - II. neurolog. klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Beata Váhová

neurológ
NMO - neurol. odd. Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny