MUDr. Teodor Sümegi

  • neurológ
  • NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jarmila Bujdáková

neurológ
Poliklinika - neurol. amb. Tehelná 26, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Hergottová

neurológ
NsP - neurolog. kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslava Payerová

neurológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ivana Vachaľová

neurológ
1. neurologická kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny