MUDr. Tatiana Badová

  • hematológ
  • FNsP akad. L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Čavarová

hematológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Laluhová

hematológ
DFNsP - hematológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Tencerová

hematológ
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Zavarská

hematológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny