MUDr. Taja Mrlíková

  • Anesteziológ
  • ŽNsP Šancova 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milan Beier

Anesteziológ
DFNsP OKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Dinková

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Lisá

Anesteziológ
Detské kardiocentrum Limbová 1, 833 51 Bratislava

0 km

MUDr. Štefan Podhradský

Anesteziológ
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

Ordinačné hodiny