MUDr. Stojanka Anderlová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • Ambulancia prakt. lekára Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Meleg

prakt. lekár pre dosp.
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Pichlerová

prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára Šustekova 2, 852 16 Bratislava

0 km

MUDr. Danka Šťastná

prakt. lekár pre dosp.
STAMED s.r.o. Poliklinika Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

0 km

MUDr. Alexandra Zaviačičová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava

Ordinačné hodiny