MUDr. Štefánia Škripková

  • hematológ
  • NFDR - KDD Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Hudec

hematológ
Nem. F.D.Roosevelta, OKT L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Jana Kotrčová

hematológ
Nemocnica FDR, odd. klin. transfúz. nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Imrich Markuljak

hematológ
NsP F. D. R. - hematolog. odd. nám. Gen. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Mirko Peprný

hematológ
NsP Roosevelta Nám. gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny