MUDr. Štefan Podhradský

  • Anesteziológ
  • NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Chomová

Anesteziológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Hasáková

Anesteziológ
NMO - gen. J. Paškana Cesta mládeže 1, 831 31 Bratislava

0 km

MUDr. Jozef Ondzik

Anesteziológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Renáta Toboláková

Anesteziológ
FNsP akad. L. Dérera - OAIM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny