MUDr. Štefan Podhradský

  • Anesteziológ
  • NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Renáta Andrejčáková

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Boris Ivanič

Anesteziológ
DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslava Macková

Anesteziológ
KAIM FNsP L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Vanda Przewlocka

Anesteziológ
FNsP - OAIM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny