MUDr. Štefan Benčať

  • onkológ
  • Kinika geriatrie LFUK, FNsP L.Dérera Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava

Najbližší lekár

0.52 km

MUDr. Anna Foltinová , CSc.

onkológ
Limbová 1, 83340 Bratislava

0.52 km

MUDr. Mária Jasenková

onkológ
Limbová 1, 83340 Bratislava

0.52 km

MUDr. Zuzana Šubová

onkológ
Limbová 1, 83340 Bratislava

0.52 km

MUDr. Jozef Šuvada

onkológ
DFNsP Limbová 1, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny