MUDr. Stanislava Klobucká

  • neurológ
  • FNsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marta Belešová

neurológ
NMO Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Nizar Najar

neurológ
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Pavol Sýkora

neurológ
DFNsP akad. Dérera, NK Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Tomková

neurológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny