MUDr. Stanislav Starzyk , CSc., MUDr.Babčanová Jana, MUDr.Hlavačk...

Najbližší lekár

0.39 km

MUDr. Ladislav Pavlík

diabetológ
MsPK - diabetol. odd. SNP 2, 942 01 Šurany

11.45 km

MUDr. Irena Halmešová

diabetológ
NZZ - diabetol. amb. Szechenyiho 5, 940 01 Nové Zámky

11.45 km

MUDr. Eva Hlavičková

diabetológ
NZZ - diabetologická a interná amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

11.45 km

MUDr. Daniela Kollárová

diabetológ
NsP - III. interné odd. Slovenská 11/A, 940 01 Nové Zámky

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 17:00
Utorok: 07:00 - 17:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00