MUDr. Stanislav Mlynárik

  • chirurg
  • Považská 12, 03401 Ružomberok
  • 915174848

Najbližší lekár

0.13 km

MUDr. Alojz Greš

chirurg
NsP - chirurg. odd. Považská 2, 034 01 Ružomberok

0.51 km

MUDr. Viliam Kubas

chirurg
NsP Ružomberok, chir. odd. Považská 2, 034 12 Ružomberok

0.51 km

MUDr. Milan Kudera

chirurg
ÚVN - SNP gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

0.51 km

MUDr. Radovan Lastič

chirurg
ÚVN SNP - traum. ortop. odd. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 14:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 14:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 14:00