MUDr. Soňa Belanská

  • psychiatr
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 02/57887251

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Vladimír Wiedermann

psychiatr
Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

0.21 km

Doc. MUDr. Juraj Fleischer

psychiatr
Psychiatrická klinika LFUK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0.21 km

MUDr. Ferdinand Mojš

psychiatr
NsP Milosrdní bratia Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0.21 km

Prof. MUDr. Ivan Žucha

psychiatr
Psych. klinika LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 13:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00