MUDr. Soňa Belanská

  • psychiatr
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 02/57887251

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Vladimír Wiedermann

psychiatr
Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

0.21 km

MUDr. Mária Králová

psychiatr
LF UK Psychiatrická klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0.21 km

MUDr. Ján Pečeňák

psychiatr
Psych.klin. LFUK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0.21 km

MUDr. Zlatica Šurinová

psychiatr
NZZ - psychiatria Tehelná 26, 832 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 13:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00