MUDr. Slávka Kalinová , PhD.

  • diabetológ
  • E. Belluša 8, 92101 Piešťany
  • 903484374

Najbližší lekár

2.79 km

MUDr. Jozef Žilinka

diabetológ
NZZ - diabet.amb. Rekreačná 2, 921 01 Piešťany

5.03 km

MUDr. Lucia Bíliková

diabetológ
NsP - diabetolog. amb. Nová nemocnica, 958 14 Partizánske

6.52 km

MUDr. Daniela Sílešová

diabetológ
DIAGYN SÍLEŠ, s.r.o. ul. 17. novembra, 955 01 Topoľčany

6.54 km

MUDr. Agneša Okkelová

diabetológ
NZZ - diabetologická amb. ul. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany

Ordinačné hodiny