MUDr. Simona Ružináková

  • endokrinológ
  • NMO Cesta na Červený most, 833 31 Bratislava

Najbližší lekár

0.66 km

MUDr. Beáta Gráfová

endokrinológ
Klin. pracovného lekárstva a toxikológie Ďumbierska 3, 831 03 Bratislava

0.96 km

MUDr. Adriana Nogeová

endokrinológ
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava

0.98 km

MUDr. Adriana Tešovičová

endokrinológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

Ordinačné hodiny