MUDr. Šimon Studený

  • chirurg
  • Klinika Detskej chirurgie Limbová 1, 833 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Berec

chirurg
NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Bohumil Hirc

chirurg
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ľudovít Laca

chirurg
Chirurgická klinika FNsP Akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ľudovít Priecel

chirurg
Záchranná a dopravná zdrav.služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

Ordinačné hodiny