MUDr. Šimon Studený

  • chirurg
  • Klinika Detskej chirurgie Limbová 1, 833 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Adam Hochel

chirurg
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Lauko

chirurg
NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Richard Reis

chirurg
1. chirurgická klinika FN a LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Trnka

chirurg
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny