MUDr. Silvia Selková

  • pediater
  • I. Detská klinika LFUK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Viera Bodnárová

pediater
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

0 km

MUDr. Regina Krastevová

pediater
DFNsP - II.det. klin. Limbová 3, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Schererová

pediater
FNsP ak. L. Dérera - KIGM Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Dagmar Székyová

pediater
Detská fakultná nem. s polikl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny