MUDr. Silvia Selková

  • pediater
  • I. Detská klinika LFUK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Balažovjechová

pediater
DFNsP - neurolog. odd. Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Chocholová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Miriam Kolníková

pediater
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martina Mikesková

pediater
DFNsP - detské onkologické odd. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny