MUDr. Silvia Ondrušová

  • psychiatr
  • FN a LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dušan Alakša

psychiatr
FNsP - psychiatr. kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Ivan todorov Dimitrov

psychiatr
NZZ - psychiatria Ružinovská 1, 826 01 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubomíra Izáková

psychiatr
Psychiatrická klinika LFUK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Marsalová

psychiatr
PK SPAM FM Mickiewiczova 13 Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny