MUDr. Silvia Laurincová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Karol Dókuš

prakt. lekár pre dosp.
NsP F. D. Roosevelta nám. gen. Svobodu 1, 978 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Mária Murajdová

prakt. lekár pre dosp.
Okresná vojenská správa Štefánikovo nábr. 7, 974 35 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Vladimír Reptiš

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Anna Vallová

prakt. lekár pre dosp.
NsP - F.D.R. Nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny