MUDr. Silvia Hroncová

  • internista
  • Liečebňa pre dlhodobo chorých Tajovského 5, 962 12 Detva

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tatiana Pauerová

internista
NZZ - vnútorné lek. Tajovského 5, 962 12 Detva

2.37 km

MUDr. Milan Ďuriančik

internista
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých SNP 19, 962 01 Zvolenská Slatina

4.14 km

MUDr. Iveta Hochmuthová

internista
Železničná poliklinika Jiskrova 8, 960 01 Zvolen

4.14 km

MUDr. Martina Petrovská

internista
NsP - geriatrické odd. Bernolákova 20, 960 01 Zvolen

Ordinačné hodiny