MUDr. Silvia Hroncová

  • internista
  • Liečebňa pre dlhodobo chorých Tajovského 5, 962 12 Detva

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tatiana Pauerová

internista
NZZ - vnútorné lek. Tajovského 5, 962 12 Detva

2.37 km

MUDr. Milan Ďuriančik

internista
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých SNP 19, 962 01 Zvolenská Slatina

4.14 km

MUDr. Edita Trnková

internista
INTERNA ZVOLEN, s.r.o. Kuzmányho 28, 960 01 Zvolen

4.14 km

MUDr. Jana Valachová

internista
NsP Vaše Zdravie n.o. - geriatr. odd. Bernolákova 20, 960 01 Zvolen

Ordinačné hodiny