MUDr. Samer El-asala

  • internista
  • NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dušan Holas

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Laura Ižoldová

internista
NsP sv. CaM - odd. funkčnej diag. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Terézia Pázmanová

internista
IV. Interná klinika, NsP Sv. CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Zadňančinová

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny