MUDr. Rudolf Uhliar , CSc., MUDr. Jaroslava Štrbová

  • kardiológ
  • Cesta na Červený most 1, 81272 Bratislava
  • 50946867

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milan Ševčík

kardiológ
Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava

1.02 km

Prof. MUDr. Viliam Bada , DrSc.

kardiológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

1.02 km

MUDr. L. Šabo

kardiológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

1.02 km

prof. MUDr. Fedor Šimko

kardiológ
LF UK, FNsP L. Dérera Sasinkova 4, Limbova 5, 811 08 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 13:00 - 15:00
Streda: 13:00 - 15:00