MUDr. Roman Doval

  • chirurg
  • NOÚ - chirurgia Klenová 1, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Beláček

chirurg
FNsP akad. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Cingel

chirurg
LF UK Špitálska 2, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Tomáš Heger

chirurg
FNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Peter Labaš

chirurg
I. chir. klinika LF UK FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny