MUDr. Róbert Šetina

  • ortopédia
  • FN - urolog.odd. Ružinovská 6, 82606 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tomáš Haško

ortopédia
Poliklinika Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. František Makai

ortopédia
I. Ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ľuboš Rehák

ortopédia
FN - I. ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Silvia Vajcziková

ortopédia
SPAM Limbová 2, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny