MUDr. Robert Řežucha

  • ortopédia
  • NZZ - ortopédia Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

2 km

MUDr. Tomáš Pavlík

ortopédia
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

3.3 km

MUDr. Tomáš Haško

ortopédia
Poliklinika Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

3.3 km

Prof. MUDr. František Makai

ortopédia
I. Ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

3.3 km

Doc. MUDr. Silvia Vajcziková

ortopédia
SPAM Limbová 2, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny