MUDr. Robert Řežucha

  • ortopédia
  • NZZ - ortopédia Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

2 km

MUDr. Tomáš Pavlík

ortopédia
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

3.3 km

MUDr. Andrej Ambruš

ortopédia
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

3.3 km

MUDr. Miroslav Bdžoch

ortopédia
I. ortopedická klinika LFUK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

3.3 km

MUDr. Marcel Kusin

ortopédia
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny