MUDr. Robert Řežucha

  • ortopédia
  • NZZ - ortopédia Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

2 km

MUDr. Tomáš Pavlík

ortopédia
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

3.3 km

MUDr. Mária Dudáková

ortopédia
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

3.3 km

MUDr. Arpád Pereszlényi

ortopédia
NZZ ortop. amb. Krajinská 89-91, 825 56 Bratislava

3.3 km

MUDr. Andrey Švec

ortopédia
I. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny