MUDr. Róbert Paldia

  • gynekológ
  • Antolská 11, 85107 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Stanislav Kutlák

gynekológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Martin Redecha PhD.

gynekológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Čierna

gynekológ
FNsP sv. CaM - III. ženská kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Čierny

gynekológ
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Utorok: 11:00 - 12:30
Štvrtok: 10:30 - 12:30