MUDr. Róbert Mundok

  • Anesteziológ
  • NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 850 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Darina Buzássyová

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Haimová

Anesteziológ
Záchranná a dopravná zdrav. služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Kostolanská

Anesteziológ
NMO Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Ollé

Anesteziológ
NÚTaRCH - ARO Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny