MUDr. Renáta Toboláková

  • Anesteziológ
  • FNsP akad. L. Dérera - OAIM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milan Beier

Anesteziológ
DFNsP OKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Dinková

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Feriancová

Anesteziológ
FNsP L.Dérera KAIM Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Lisá

Anesteziológ
Detské kardiocentrum Limbová 1, 833 51 Bratislava

Ordinačné hodiny