MUDr. Renáta Reháková

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • NMO Cesta na červený most 1, 831 33 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Juraj Bečer

otorinolaryngológ (ORL)
OÚSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Janka Jakubíková

otorinolaryngológ (ORL)
Detská ORL klin. LF UK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Roman Staník

otorinolaryngológ (ORL)
DFNsP - ORL klinika Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Alena Staníková

otorinolaryngológ (ORL)
Detská ORL klinika LFUK a DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny