MUDr. Renáta Reháková

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • NMO Cesta na červený most 1, 831 33 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Silvia Gulová

otorinolaryngológ (ORL)
NMO Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Branislav Lorenc

otorinolaryngológ (ORL)
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Daniel Žitňan

otorinolaryngológ (ORL)
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Žovicová

otorinolaryngológ (ORL)
NZZ - ORL amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

Ordinačné hodiny