MUDr. Renáta Kovačovská

  • internista
  • FNsP ak. L.Dérera - kl. geriatrie Limbová 3, 831 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Egon Gočár

internista
SZU /SPAM/ katedra vnút.lek. Limbová, 833 03 Bratislava

0.19 km

MUDr. Jana Babjaková

internista
SPAM - subkatedra klinickej farmakol. Limbová 12, 831 01 Bratislava

0.19 km

MUDr. Viera Fedelešová

internista
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12-14, 833 01 Bratislava

0.2 km

Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová , CSc.

internista
Limbová 5, 83305 Bratislava

Ordinačné hodiny