MUDr. Rastislav Kunda

  • chirurg
  • FNsP - chirurgická kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. František Hampl

chirurg
NsP Roosevelta - chir. kl. L. Svobodu 1, 97415 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Martin Holas

chirurg
FNsP F. D. Roosevelta nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Peter Molnár

chirurg
NsP FDR chir. klinika Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Róbert Urda

chirurg
NsP FDR - kardiochir. odd. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny