MUDr. Radoslav Kňazík

  • urológ
  • FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Elena Dobríková

urológ
NsP F. D. R - urologické odd. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Milan Švec

urológ
NsP - FDR Nám L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Juraj Tagaj

urológ
NsP FDR Nám.L.Svobodu 1, 971 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Peter Valent

urológ
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny