MUDr. Radomír Gajdoš

  • chirurg
  • NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Martin Holas

chirurg
FNsP F. D. Roosevelta nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Július Janek

chirurg
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Peter Molnár

chirurg
NsP FDR chir. klinika Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Róbert Urda

chirurg
NsP FDR - kardiochir. odd. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny