MUDr. Piotr Waszczuk

  • diabetológ
  • Námestie SNP 10, 81465 Bratislava
  • 02/57887255

Najbližší lekár

0.21 km

MUDr. Adriana Ilavská

diabetológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0.21 km

MUDr. Renáta Palmajová

diabetológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0.21 km

MUDr. Viktória Šimčíková

diabetológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 82556 Bratislava

0.21 km

MUDr. Ľubica Tichá

diabetológ
1.detská klinika LF UK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 14:30