MUDr. Petra Bachratá

  • neurológ
  • FN - I. neurologická klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Hržičová

neurológ
I. neurologická kl. LFUK a FNsP Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Lisá

neurológ
LF UK Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Natália Porubcová

neurológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Beata Váhová

neurológ
NMO - neurol. odd. Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

Ordinačné hodiny