MUDr. Peter Šumec

  • internista
  • ŽNsP Šancova 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Malíková

internista
SÚSaCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Oravcová

internista
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Rafael Redhammer

internista
Klinika pneum. LF UK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Beata Špániková

internista
OÚSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Ordinačné hodiny