MUDr. Peter Šikulaj

  • chirurg
  • FNsP Milosrdní bratia, s.r.o. SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milan Hric

chirurg
NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Daniel Knapp

chirurg
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Patrik Palacka

chirurg
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Michal Šagát

chirurg
Detská kardiochirurg. DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny