MUDr. Peter Oláh

  • nefrológ
  • Dérerova FNsP, Hemodialyzačné odd. Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Barbara Grandtnerová

nefrológ
Ústav preventívnej a klinickej medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Gabriela Karasová

nefrológ
NEDIA komp. nefrolog. centrum s.r.o. Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Kernová

nefrológ
NEDIA s.r.o. Tehelná 26, 83240 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Kizeková

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny