MUDr. Peter Matulník

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • Antolská 11, 85107 Bratislava
  • 02/68672958,alebo68672556
  • zpz@pobox.sk

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tibor Barta PhD.

otorinolaryngológ (ORL)
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Daniela Nechojdomová

otorinolaryngológ (ORL)
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Siváček

otorinolaryngológ (ORL)
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Branislav Zdražil

otorinolaryngológ (ORL)
Antolská 11, 85107 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:30 - 14:30
Utorok: 08:30 - 14:30
Štvrtok: 13:00 - 14:30