MUDr. Peter Kern

  • Anesteziológ
  • OAIM FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Berkyová

Anesteziológ
DFNsP - ARO Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Kadlec

Anesteziológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Ivana Mišíková

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. - OAIM SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Viera Žarnovická

Anesteziológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny