MUDr. Peter Ilavský

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Eliáš

gynekológ
Gynekologické centrum s.r.o. Starohájska 2, 917 01 Trnava

0 km

MUDr. Anna Ilavská

gynekológ
NZZ - gynekolog. amb. Starohájska 2, 917 01 Trnava

0 km

MUDr. Peter Ilavský

gynekológ
NZZ - gynekologická amb. Starohájska 2, 917 01 Trnava

0 km

MUDr. Ľubomír Sivák

gynekológ
Ganekologické centrum s.r.o. Starohájska 2, 917 01 Trnava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00