MUDr. Peter Hlivák

  • internista
  • SÚSCCH odd. aritmií a kardiostimulácie Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Miloš Borsuk

internista
FN, 1. interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Ďurkovič

internista
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Otto Hajzok

internista
NsP Milosrdní Bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Vlasta Košinárová

internista
LF UK, klinika pneumoftizeol. Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

Ordinačné hodiny